Over young leaders

Young Leaders is een pedagogisch activeringsprogramma voor buurtjeugd van 12 tot 27 jaar uit kwetsbare wijken of dorpen. Doel is hen te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste personen die willen bijdragen aan de leefbaarheid in hun woonomgeving. Jongeren die meedoen ontwikkelen nieuwe competenties, en denken na over wie ze zijn en hun toekomstige plek in de wereld. Ze ontdekken hun eigen kwaliteiten en worden geactiveerd om zich in te zetten als positief rolmodel voor hun omgeving.

Programma in onderdelen

Young Leaders bestaat uit een trainingsfase van 10 modules en een activiteitenfase. In de eerste trainingsmodules ligt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, met een kwaliteitenspel en aandacht voor thema’s als rolmodellen en leiderschap. De volgende sessies zijn gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken en presenteren. Dit leerproces wordt bekrachtigd in de activiteitenfase waarin deelnemende jongeren het geleerde in de praktijk brengen.

Resultaten

Inmiddels is het Young Leaders programma meerdere keren geëvalueerd op methodiek en effect. Uit onderzoek blijkt dat het programma een stevige impuls geeft aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren. Het groepsproces, de verschillende trainingsonderdelen en de waardering die jongeren krijgen voor hun maatschappelijke inzet dragen hier allemaal aan bij.

Veel deelnemers maken sprongen voorwaarts op het gebied van identiteitsvorming, zelfvertrouwen en de oriëntatie op hun toekomst. Hun sociale vaardigheden worden gestimuleerd en hun netwerk breidt zich uit met contacten in hun directe woonomgeving, maar ook daarbuiten. Ruim 77% van de deelnemers blijft zich na afloop vrijwillig inzetten. Een deel van hen wordt actief als vrijwilliger bij lokale initiatieven.

Train-de-trainer cursus

In het programma wordt gewerkt aan overdracht van trainersvaardigheden aan lokale begeleiders, zoals jongerenwerkers, sportinstructeurs, docenten en ook vrijwilligers. De overdracht bestaat uit twee stappen. De eerste stap is het opdoen van praktijkervaring als assistent van een gekwalificeerde Young Leaders trainer tijdens een volledig trainingstraject. De tweede stap is het volgen van de train-de-trainer cursus die uitzicht biedt op het trainerscertificaat. Deze cursussen worden op regelmatige basis georganiseerd. Op deze manier is de afgelopen jaren een flinke pool van trainers ontstaan die in hun reguliere werk het Young Leaders programma uitvoeren, maar ook betrokken zijn bij introductie van het programma op nieuwe locaties.

Doorontwikkeling

Young Leaders is een programma dat continu in ontwikkeling blijft. We vinden het belangrijk om te blijven werken aan verbetering en nieuwe toepassingen. Zo is in coronatijd een online variant van het programma uitgebracht en is het kortdurende kennismakings-programma Young Leaders Light geïntroduceerd. Ook is voor ambitieuze Young Leaders de vervolgtraining Next Level beschikbaar gekomen. Oud-deelnemers die zichzelf verder willen ontwikkelen, verdiepen in deze vervolgtraining hun kwaliteiten en tillen hun maatschappelijke participatie naar een hoger niveau. Gedurende de training werken jongeren aan een advies over een maatschappelijke kwestie die hen aan het hart gaat. In een dialoogsessie met beleidsmakers presenteren zij hun advies en gaan zij in gesprek over mogelijke oplossingen.

Heb je interesse in een Young Leaders training?

Neem dan contact met ons op voor nadere informatie of voor een offerte.